Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців
з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА-2018”


15-17 травня 2018. Львів, Україна

НАПРЯМКИ КОНФЕPЕНЦIЇ
 • Теоретична фізика
  • Квантова теорія, квантова інформатика
  • Фізика конденсованих систем
  • Астрофізика та астрономія
 • Прикладна та експериментальна фізика
  • Матеріалознавство
  • Оптика і спектроскопія
  • Фізика твердого тіла
  • Нанотехнології
 • Електроніка та інформаційні технології
  • Комп’ютерне моделювання
  • Програмне забезпечення