Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців
з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА-2018”


15-17 травня 2018. Львів, Україна

ЕВРИКА-2018 ФОТОГРАФІЇ
*