Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців
з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА-2018”


15-17 травня 2018. Львів, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТИ
Програмний комітет конференції:

Стадник В.Й. – професор, завідувач кафедри загальної фізики (голова)
Бовгира О.В. – доцент кафедри фізики твердого тіла (секретар)
Волошиновський А.С. – професор, завідувач кафедри експериментальної фізики
Франів А.В. – професор кафедри експериментальної фізики
Капустяник В.Б. – професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла
Кушнір О.С. – професор, завідувач кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій
Мудрий С.І. – професор, завідувач кафедри фізики металів
Ткачук В.М. – професор, в.о. завідувача кафедри теоретичної фізики
Мелех Б.Я. – ст. наук. співробітник, завідувач кафедри астрофізики
Склярчук В.М. – доктор фіз.-мат. наук, головн. наук. співробітник кафедри фізики металів

Організаційний комітет конференції:

Якібчук П.М. – професор, декан фізичного факультету (голова)
Королишин А.В. – доцент, заступник декана фізичного факультету (заступник голови)
Чорнодольський Я.М. – доцент кафедри загальної фізики (заступник голови)
Штаблавий І.І. – доцент кафедри фізики металів (секретар)
Фтомин Н.Є. – доцент кафедри загальної фізики
Жишкович А.В. – науковий співробітник кафедри експериментальної фізики
Рудиш М.Я. – аспірант 3 року навчання кафедри загальної фізики
Щепанський П.А. – аспірант 3 року навчання кафедри загальної фізики
Стахура В.Б. – аспірант 3 року навчання кафедри експериментальної фізики
Чилій М.О. – аспірант 3 року навчання кафедри експериментальної фізики