Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців
з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА-2018”


15-17 травня 2018. Львів, Україна

КОНТАКТИ
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Фізичний факультет
вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів, 79005, Україна
Е-mail: heureka2018lnu@gmail.com