Захисти дисертацій

Жишкович Андрій Володимирович
"Випромінювальна релаксація електронних збуджень у нанорозмірних кристалах фторидів"

Науковий керівник: проф. Волошиновський Анатолій Степанович

Захист відбудеться 04 листопада 2015 року о 15 год. 30 хв. за адресою:
Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія 8, Львів