Програми курсів на 2014/2015 н.р.

Дисципліни професійної та практичної підготовки

1. Атомна фізика
проф. Волошиновський А.С.
2. Атомна фізика (астр.)
проф. Волошиновський А.С.
3. Атомна фізика (пр.фіз.)
проф. Волошиновський А.С.
4. Квантова електроніка і нелінійна оптика
проф. Довгий Я.О.
5. Квантова електроніка (пр. фіз.)
проф. Довгий Я.О. / асист. Апуневич С.В.
6. Оптика
проф. Романюк М.О.
7. Оптика (астр.)
проф. Романюк М.О.
8. Оптика (пр. фіз.)
проф. Романюк М.О.
9. Фізичні методи досліджень
доц. Хапко З.А.
10. Чисельні методи
доц. Вістовський В.В.

Дисципліни вільного вибору студента

1. Акустооптика
проф. Романюк М.О.
2. Атомна і молекулярна спектроскопія
проф. Франів А.В.
3. Вступ до спеціальності
доц. Вістовський В.В.
4. Електронна будова і оптика нелінійних кристалів
проф. Довгий Я.О.
5. Кристалооптика
проф. Романюк М.О.
6. Люмінесценція
доц. Пашук І.П.
7. Міграція та трансформація електронних збуджень в конденсованих системах
проф. Волошиновський А.С.
8. Нелінійна оптика і лазерна фізика
проф. Довгий Я.О.
9. Прикладна оптика
доц. Хапко З.А.
10. Спектроскопія кристалів
проф. Довгий Я.О. / доц. Гамерник Р.В.
11. Спектроскопія швидкозмінних процесів
проф. Волошиновський А.С.
12. Техніка і методи спектрального аналізу
доц. Курляк В.Ю.
13. Фізика реальних кристалів
доц. Брезвін Р.С.
14. Фізичні основи акустооптики (пр.фіз.)
проф. Романюк М.О.

Для студентів біологічного факультету

1. Фізика (біологи)
проф. Франів А.В. / доц. Пашук І.П.