Вістовський Віталій Володимирович


кандидат фізико-математичних наук, доцент

Лабораторія люмінесценції

Тел.: (+380 32) 2394366


Коротка довідка
Народився 23.01.1976, с. Буряківка Заліщицького р-ну, Тернопільської обл.
Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1997), кандидат фіз.-мат. наук (2004, фізика напівпровідників і діелектриків), доцент (2012).

Опублікував понад 150 наукових праць, 2 патенти. H-індекс: 6.

Читає курси
- Чисельні методи
- Програмування та математичне моделювання

Сфера наукових інтересів та наукові доробки
Механізми випромінювальної релаксації енергії збудження в неорганічних системах. Люмінесцентні властивості вкраплених мікрокристалів. Прояв розмірних та квантово-розмірних ефектів у люмінесценції нанооб’єктів.


Видані монографії, посібники:

 • Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. Молекулярна фізика і термодинаміка // Р.Г.Гнип, З.А.Хапко, В.В.Вістовський; за ред. проф. Якібчука П.М. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 132 с.
 • Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. Оптика. // Р.Г.Гнип, З.А.Хапко, В.В.Вістовський; за ред. проф. Якібчука П.М. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 140 с.

Основні наукові праці:

 1. Zhyshkovych A. Intrinsic and impurity luminescence of CaF2, CaF2:Eu2+ and CaF2:Eu3+ nano-particles at high energy excitation / A.V. Zhyshkovych, V.V. Vistovskyy, N.E. Mitina, A.S. Zaichenko, A.V. Gektin, A.S. Voloshinovskii // Functional Materials. – 2014. – Vol. 21, No.1. – P. 10–14.
 2. Vistovskyy V. Luminescence and scintillation properties of LuPO4-Ce nanoparticles / V. Vistovskyy, T. Malyy, A. Pushak, A. Vas’kiv, A. Shapoval, N. Mitina, A. Gektin, A. Zaichenko, A. Voloshinovskii // Journal of Luminescence. – 2014. – Vol. 145. – P. 232–236.
 3. Vistovskyy V.V. The luminescence of BaF2 nanoparticles upon high-energy excitation / V. V. Vistovskyy, A. V. Zhyshkovych, O. O. Halyatkin, N. E. Mitina, A. S. Zaichenko, P. A. Rodnyi, A. N. Vasil'ev, A. V. Gektin, and A. S. Voloshinovskii // J. Appl. Phys. – 2014. – Vol.116. – P.054308.
 4. Вiстовський В. Релаксація електронних збуджень у наночастинках LaPO4-Pr,Ce / В. Вiстовський, Т. Малий, А. Волошиновський та ін. // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2013. Випуск 48. С. 138-147.
 5. Luminescence of BaCl2:Eu2+ particles dispersed in the NaCl host excited by synchrotron radiation // J.of Luminescence. – 2012. –V.135. № 3 – P. 1-4.
 6. Relaxation of electronic excitations in CaF2 nanoparticles / V.V. Vistovskyy, A.V. Zhyshkovych, N.E. Mitina, A.S. Zaichenko, A.V. Gektin, A.N. Vasil’ev, A.S. Voloshinovskii //Journal of Applied Physics. – 2012. – Vol. 12, Iss. 2. – P. 024325-024325-7.
 7. Vistovskyy V. Intrinsic luminescence of LaPO4 nanoparticles upon UV and VUV excitation / V. Vistovskyy, T. Malyi, A. Voloshinovskii, O. Shapoval, A. Zaichenko and N. Mitina // Hasylab annual report 2010.
 8. Люминесцентные свойства микрокристаллов LaBr3:Ce, диспергированных в матрице NaBr //Оптика и спектроскопия. 2010. Т. 109; с соавт.).
 9. Luminescence of Ce doped LaCl3 microcrystals incorporated into a single-crystalline NaCl host //Journal of Physics: Condensed Matter. 2008. Vol. 20; with co-auth.
 10. Fast intrinsic emission in Cs2CdI4 single crystal //Radiation Measurements. 2007. Vol. 42; with co-auth.