Романюк Микола Олексійович


доктор фізико-математичних наук, професор

Лабораторія кристалооптики і спектроскопії вакуумного ультрафіолету

Тел.: (+380 32) 2394563


Коротка довідка
Народився 28.08.1931, с. Качанівка, Підволочиського р-ну Тернопільської обл.
Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1954), доктор фіз.-мат. наук (1984, фізика твердого тіла), професор (1985).

Керівник 3 докторських та 16 кандидатських дисертацій.
Відмінник вищої школи (1972). Заслужений професор Львівського університету (2001). Заслужений діяч науки і техніки України (2011).

Опублікував біля 450 наукових праць.

Читає курси
- Оптика
- Кристалооптика
- Фізичні основи акустооптики
- Акустооптика

Сфера наукових інтересів
Оптика фазових переходів у сегнетоелектриках – двійникова будова і динаміка доменів, електронна поляризованість, спонтанні та індуковані оптичні параметричні ефекти номінально чистих, змішаних та опромінених кристалів, інверсія знака двозаломлення. Розвинув напрями спектральної рефрактометрії в електронній ділянці спектра та кристалоооптичної термометрії.


Видані підручники та посібники:

 • Електронна поляризовність фероїків : монографія / В. Стадник, М. Романюк, Р. Брезвін. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 306 с.
 • М.О. Романюк. Практикум з кристалооптики і кристалофізики. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 362 с.
 • Оптика: підручник // М.О.Романюк, А.С.Крочук, І.П.Пашук; за ред. проф. М.О.Романюка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 564 с.
 • М.О. Романюк. Кристалооптика. – К.: ІЗМН, 1997. – 432 с.
 • М.О. Романюк. Акустооптика. – К.: УМК ВО, 1989. – 88 с.
 • М.О. Романюк. Кристалооптика: конспект лекцій. – Львів: ЛДУ, 1971. – 119 с.

Основні наукові праці:

 1. Н.А. Романюк, Б.В. Андриевский, Н.Н. Романюк, В.И. Стаднык. //Параметры оптической индикатрисы кристаллов ГАСГ. //Оптика и спектроскопия, 2014, т. 116, № 2, с. 111 – 115.
 2. В.И.Стадник, Н.А.Романюк, Б.В.Андриевский, Р.С.Брезвин, О.З.Кашуба. Барические изменения изотропных точек в кристаллах сульфата калия // Оптика и спектроскопия. 2013. Т. 115. № 4. – С. 94-98.
 3. М.О.Романюк, Б.В.Андрієвський, В.Й.Стадник, О.С.Кушнір. Дослідження фероїків у ділянці спектра, що відповідає електронним переходам //Журнал фізичних досліджень. 2013. Т. 17, № 3. – 3701-1-3701-28.
 4. B.V.Andriyevskyy, N.A. Romanyuk, N.N. Romanyuk, O.Ia.Myshchyshyn, M. Jaskolsky, V.J. Stadnyk, // Calculation of the Band structure and Optical Properties of HASH Crystals Physics of the Solid State. 2012. Vol.54. № 10. PP. 2066-2072.
 5. Б.В.Андриевский, Н.А.Романюк, Н.Н.Романюк, О.Я.Мищишин, М.Я.Скульский, В.И.Стадник. Расчет зонной структуры и оптических свойств кристаллов ГАСГ // Физ. тв. тела. 2012. Т.54. В.10. – С.1940-1945.
 6. Барические изменения показателей преломления кристаллов K2ZnCl4 // Оптика и спектр. – 2010. – V. 108, №5. – P.753-760.
 7. Andriyevsky B., Romanyuk M., Stadnyk V. Simulation of elasto optical properties of K2SO4 crystals // J. of Phys. and Chem. of Solids. – 2009. – V.70. – P.1109-1112.
 8. Спектральна рефрактометрія фероїнів групи тригліцинсульфату, сегнетової солі та сульфату калію // Журнал фізичних досліджень. – 2006. – Т. 10, № 4. – С.358-380.
 9. Барические изменения показателей преломления кристаллов K2ZnCl4 // Оптика и спектр. 2010. Т. 108. № 5.
 10. Simulation of elasto optical Properties of K2SO4 crystals // Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2009. Vol. 70.
 11. П’єзооптика фероїків // Журн. фіз. досліджень. 2000. Т. 4. № 3.
 12. Оптичні властивості кристалів в області прозорості та їх застосування // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. 1992. Вип. 25.
 13. Температурные изменения индикатрисы кристаллов сегнетовой соли в области 4,2 …318 К // Оптика и спектроскопия. 1983. Т. 54. Вып. 1; с соавт.
 14. Изучение процессов пьезоэлектрической поляризации кристаллов сегнетовой соли по изменениям доменной структуры // Кристаллография. 1959. Т. 4. № 5; с соавт.