Хапко Зінон Андрійович


кандидат фізико-математичних наук, доцент

Лабораторія молекулярної спектроскопії

Тел.: (+380 32) 2394324
E-mail: (e)Коротка довідка
Народився 19.08.1946, м. Броди Львівської обл.
Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1969), кандидат фіз.-мат. наук (1986, фізика твердого тіла), доцент (2003).

Опублікував понад 80 наукових праць.

Читає курси
- Фізичні методи досліджень
- Прикладна оптика

Сфера наукових інтересів та наукові доробки
Дослідження процесів міграції та релаксації елементарних електрон¬них збуджень у широкозонних іонних кристалах.


Видані монографії, посібники:

  • Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. Молекулярна фізика і термодинаміка // Р.Г.Гнип, З.А.Хапко, В.В.Вістовський; за ред. проф. Якібчука П.М. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 132 с.
  • Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. Оптика. // Р.Г.Гнип, З.А.Хапко, В.В.Вістовський; за ред. проф. Якібчука П.М. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 140 с.

Основні наукові праці:

  1. Recombination luminescence of LaPO4-Eu and LaPO4-Pr nanoparticles / T. Malyy, V. Vistovskyy, Z.Khapko, A.Pushak, N. Mitina, A. Zaichenko, V.Getkin and A. Voloshinovskii // Journal of Applied Physics. – 2013. Vol. 113. P. 224305.
  2. Formation and luminescenties of MeBr2-Eu (Me=Sr, Ba) microcrystals dispersed in NaBr matrix // Journal Functional Materials. – 2013. Vol. 20. P. 284-289.
  3. Luminescence of Pr3+ doped K2LaCl5 microcrystals encapsulated in KCl host // Optical Materials. 2009. Vol .31; with co-auth.
  4. Люминесценция европия во флюорите при высокоэнергетическом возбуждении // Оптика и спектроскопия. 2007. Т. 103. № 4; с соавт.
  5. The luminescent and kinetic characteristics of CsPbBr3 nanocrystals dispersed in CsCdBr3 matrix // Func. Mater. 2003. Vol. 10. N 1; with co-auth.