Гамерник Роман Васильович


кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник, доцент

Лабораторія молекулярної спектроскопії

Тел.: (+380 32) 2394324


Коротка довідка
Народився 27.03.1953, с.Шнирів Бродівського р-ну Львівської обл.
Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1976), кандидат фіз.-мат. наук (1990, фізика твердого тіла), провідний науковий співробітник (2011), доцент.

Опублікував біля 120 наукових праць. H-індекс: 8.

Читає курси
- Спектроскопія кристалів

Поле моїх наукових інтересів
Матеріалознавство напівпровідників, кристали, тонкі плівки, фоторефрактивні кристали, металічні наночастинки, нелінійно-оптичні властивості.


Основні наукові праці:

 1. Gnatenko Yu. P. Photoluminescence and photoelectric properties of CdTe crystals doped with Er atoms Yu.P.Gnatenko, M.S.Furyer, A.P.Bukivskii, L.M.Tarakhan, R.V.Gamernyk //Journal of Luminescence.– 2015 – 160 – P. 258–261.
 2. Adamiv V. T. Nonlinear optical properties of silver nanoparticles prepared in Ag doped borate glasses / V. T. Adamiv, I. M. Bolesta, Ya. V. Burak, R. V. Gamernyk, I. D. Karbovnyk, I. I. Kolych, M. G. Kovalchuk, O. O. Kushnir, M. V. Periv, I. M. Teslyuk // Physica B: Physics of Condensed Matter. – 2014. – Vol. 449C. – P. 31–35.
 3. Bolesta I. M. Local fields in nanostructured silver films / I. M. Bolesta, I. I. Kolych, A. A. Kushnir, I. D. Karbovnyk, J. M. Collins, R. V. Gamernyk, A. P. Luchechko, S. V. Rykhlyuk // J. Nanophotonics. – 2014. – Vol. 8. – P. 083087-1–083087-8.
 4. Gamernyk R. V. Nonlinear-Optical Refraction of Silver Nanoparticle Composites/R. V. Gamernyk, M. V. Periv, S. Z. Malynych//Optica Applicata– 2014. – Vol. XLIV, No. 3– P.389-397.
 5. Gnatenko Yu. P. Time-resolved photoluminescence spectroscopy of excitons in layered semiconductor PbI2 nanoclusters / Yu. P. Gnatenko, P. M. Bukivskij, Yu. P. Piryatinski, A. P. Bukivskii, P. A. Skubenko, R. V. Gamernyk // J. of Appl. Phys. – 2012. – V. 112. – P. 093708 (1)-093708 (5).
 6. Гамерник Р. В. Нелінійно-оптичні властивості гідрозолів срібла / Р. В.Гамерник, М. В. Перів, С. З. Малинич // Журнал фізичних досліджень – 2012. – Т. 16, № 4.– С. 4801-1–4801-5.
 7. Болеста І. М. Визначення розподілу за розмірами металічних наночастинок золота в гідрозолях зі спектрів плазмонного поглинання / І. М. Болеста, Р. В. Гамерник, О. М. Шевчук, О. О. Кушнір, І. І. Колич, Т. Є. Константинова, О. С. Заіченко // Журнал нано- та електронної фізики. – 2012. – Т. 4, № 4. – С. 04025-1–04025-5.
 8. Адамів В. Формування і оптичні властивості металічних наночастинок Ag в боратному склі Li2B4O7–Gd2O3–Ag2O / В. Т. Адамів, I. М. Болеста, Я. В. Бурак, Р. В. Гамерник, Р. М. Дутка, I. Д. Карбовник, М. В. Перів, I. М. Теслюк // Укр. фiз. журн. – 2014. – Т. 59, № 10. – С. 1028–1038.
 9. Адамів Т. Формування і оптичні властивості наночастинокAg в тетраборатних склах CaB4O7-Ag2O і CaB4O7-Gd2O3-Ag2O В.Т. Адамів, Я.В. Бурак, Р.В. Гамерник, Р.М. Дутка, І.М. Теслюк / // J. Nano-Electron. Phys. – Т.6, №4, 2014.
 10. Патент на корисну модель 92956 Україна, MПК C03C 3/064 (2006.01). Спосіб виготовлення нанокомпозитного матеріалу / Адамів Володимир Теодорович (UA), Болеста Іван Михайлович (UA), Бурак Ярослав Володимирович (UA), Гамерник Роман Васильович (UA), Карбовник Іван Дмитрович (UA), Ковальчук Микола Григорович (UA), Кушнір Олексій Олександрович (UA), Теслюк Ігор Михайлович (UA ; заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 2014 0390 ; заявл. 14.04.2014; опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17.
 11. Furyer M.S. Study of the photoluminescence and photoelectric properties of Pb1-xCdxJ2 alloys / Gnatenko Yu.P., Furyer M.S., Scubenko P.A., Bukivskij P.M., Gamernyk R.V. // Journal of Applied Physics. – 2010 - Vol. 108, - P.103711-103716.
 12. Adamiv V. T. Optical properties, electronic polarizability and optical basicity of lithium borate glasses / V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, R. V. Gamernyk, G. M. Romanyuk, I. M. Teslyuk // Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. B – 2011 - V.52 №4 - Р.152–156.
 13. Adamiv V. T. Optical properties of alkali and alkaline earth tetraborate glasses prepared in the alumina crucible / V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, R. V. Gamernyk, M. M. Romanyuk I. M. Teslyuk // Functional Materials.- 2011 - V18 №3.- Р.298-303.
 14. Yu.P.Gnatenko, P.M.Bukivskij, Yu.P.Piryatinskij, I.O.Faryna, R.V.Gamernyk Spectroscopic study of V doped Hg0.018Cd0.981Mn0.001Te bulk crystals as near-infrared materials for optical applications// Appl.Phys.Lett. 2009.-V.95,№11.-P.2109-22111.
 15. Kukhtarev N., Kukhtareva T., Gnatenko Yu.P., Bukivskij P.M., Gamernyk R.V. Dynamic holographic interferometry with double functions-Optical and electrical//Nonlinear Optics and Applications.-2007/-P.257-268.
 16. Gnatenko Yu.P., Bukivskij P.M.,Piryatinski Yu.P., Faryna I.O., Furyer M.S., Gamernyk R.V. The Effect of impurity and intrific defects on the energy structure and dynamic of electronic processes in semiinsulating CdTe:V and Cd1-XHgXTe:V crystals// Func.Mater.-2008.-V.15,№1.-P.23-29.
 17. Гнатенко Ю.П., Пирятинський Ю.П.,Буківський П.М., Гамерник Р.В., Паранчич С.Ю., Напівізолюючі високочутливі в ближній ІЧ-області спектру кристали CdHgTe:V//Нові технології.-2008.-№2(20).-С.52-58.
 18. Фур’єр М.С., Чесноков Є.Д., Вертегел І.І., Гнатенко Ю.П., Гамерник Р.В. Вплив дефектів на енергетичну та кристалічну структуру шаруватих кристалів PbJ2-CdJ2//Нові технології.-2008.-№2(20).-С.62-67.
 19. Буківський П.М., Фур’єр М.С., Гамерник Р.В., Лєндел В.В., Гнатенко Ю.П. Вплив високотемпературного відпалу на оптичні та фотоелектричні властивості кристалів Cd(Mn,Hg)Te, легованих 3d-елементами//Нові технології.-2008.-№2(20).-С.68-72.
 20. Гнатенко Ю.П., Бродин М.С., Буківський П.М., Пирятинський Ю.П., Гамерник Р.В. Адаптивні фотодетектори новітні сенсори фізичні основи, технологія та застосування//Нові технології.-2008.-№2(20).-С.79-84.
 21. Буківський П.М., Гамерник Р.В., Лєндел В.В., Гнатенко Ю.П. Гетерування дефектів рідкоземельними елементами в кристалах CdTe//Нові технології.-2008.-№2(20).-С.93-100.
 22. Гамерник Р.В., Гнатенко Ю.П., Сливка О.Г. Оптична та фотоелектрична спектроскопія дефектів в фоторефрактивних кристалах Sn2P2S6 та (Sn,Pb)2P2S6//Журнал фізичних досліджень.-2008.-Т12,№4.- С.
 23. GnatenkoYu.P, Brodyn M.S., .Faryna I.O, Bukivskij P.M., Shigiltchoff O.A, Furyer M.S., Gamernyk R.V., Kukhtarev N., and Kukhtareva T. Energy structure and micromechanism of photo-electromotive force effect in V-doped CdTe crystals// Phys. Stat. Solidi (a) 204, 2431 (2007).
 24. Gnatenko Yu.P., .Faryna I.O., .Bukivskij P.M., Gamernyk R.V., Shigiltchoff O. Elaboration of adaptive photodetektors in the near IR-region// Bull. Amer. Phys. Soc., 52, K1.169 (2007. R.V.Gamernyk, Yu.P.Gnatenko, P.M.Bukivskij, A.G.Slivka. Optical and photoelectric spectroscopy of photorefractive Sn2P2S6 // J.Phys.: Condens.Matter.- 18.-(2006).- P.5323-5331.
 25. Yu.P.Gnatenko, R.V.Gamernyk, P.M.Bukivskij, Yu. P.Piryatinski. Time-resolved photoelectric spectroscopy of photorefractive CdTe:V crystals // J.Phys.: Condens.Matter.- 18.-(2006).- P.9603-9613.
 26. А.Волошиновський, Р.Гамерник, І.Сольський, З.Хапко. Фотоелектричні властивості кристалів вольфрамату свинцю різної структурної досконалості //Журн.фіз.досліджень.-9,№3.-(2005).-С.261-264.
 27. Yu.P.Gnatenko, R.V.Gamernyk,P.M.Bukivskij,S.Yu.Paranchych. Nature and energy structure of impurity and intrinsic defects in V-doped Cd1-xHgxTe// Semicomd. Sci. Technol.- 20.-(2005).- P.378-388.
 28. Yu.P.Gnatenko,A.O.Borschch,N.V.Kukhtarev,R.V.Gamernyk,S.Yu.Paranchych. Characterization of photorefractive Ti-doped CdTe crystals.Journal of Applied Physics. 94,1-8, (2003).
 29. Yu.P.Gnatenko,P.M.Bukivskij,R.V.Gamernyk,S.Yu.Paranchych. Characterization of photorefractive Ti-doped CdTe crystals.Bull.Amer.Phys.Soc. 47,C33.193,(2002).
 30. Yu.P.Gnatenko,R.V.Gamernyk,P.M.Bukivskij,S.Yu.Paranchych. Optikal and photoelectric properties of vanadium-doped CdHgTe crystals,J.Phys.:Condens.Matter 14,7027 (2002).
 31. Optikal and photoelectric properties of vanadium-djped Cd1-xHgxTe crystals // J. Phys. Condens. Matter. 2002. Vol. 14; with co-auth.
 32. Природа швидкої фоторефрактивної нелінійності в кристалі CdTe:Fe // Укр. фіз. журн. 1999. Т. 44. №1-2; зі співавт.
 33. Примесные состояния ванадия в теллуридах кадмия и цинка // Физика и техника полупроводников. 1996. Т.30; с соавт.