Довгий Ярослав Остапович


доктор фізико-математичних наук, професор

Лабораторія оптики і спектроскопії твердого тіла

Тел.: (+380 32) 2394433
E-mail: (e)Коротка довідка
Народився 30.09.1933, с. Німшин, тепер Галицького р-ну Івано-Франківської обл.
Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1956), доктор фіз.-мат. наук (1985, фізика напівпровідників і діелектриків), професор (1987).

Консультант 2 докторських і 8 кандидатських дисертацій.
Дійсний член НТШ (1992), член Нью-Йорк. АН (1994). Голова Фізичної комісії НТШ (1999), голова Фонду О.Смакули (1996). Редактор „Фіз. збірника НТШ”, член редколегій декількох наук. фіз. журн. Премія ім. А.Ф. Прихотько НАН України (2002). Заслужений професор Львівського ун-ту (2005).

Опублікував біля 350 наукових праць.

Читав курси
- Вступ до спеціальності
- Квантова електроніка
- Квантова електроніка і нелінійна оптика
- Спектроскопія кристалів
- Електронна будова і оптика нелінійних кристалів

Сфера наукових інтересів та наукові доробки
У гіротропних кристалах виявив новий тип елементарних збуджень – циркулярні екситони; обгрунтував роль принципу локальності в оптичних дисперс. співвідношеннях; вивів правило, яке дає змогу оптимізувати пошук нових нелінійнооптичних кристалів для перетворювачів лазерного випромінювання (правило Довгого-Кітика); виробив методику прогнозування довговічності газових лазерів за параметрами розрядної плазми; вперше розшифрував зонну енергетичну структуру важливих нелінійно-оптичних кристалів; одержав ориг. результати щодо впливу лазерного опромінення на властивості високотемпературних надпровідників; запропонував спектроскоп. підходи до вивчення конфігураційних взаємодій у кристалах; виявив та інтерпретував явища ізоструктурного фазового переходу і автоінтеркаляції в твердих розчинах шаруватих кристалів; з’ясував екситонну природу гіротропії в кристалах парателуриту і передбачив можливість спостереження в них явища від’ємної рефракції. Вивчав проблеми освіти і науки в Україні, повернув замовчувані за тоталітарного режиму імена видатних укр. учених – Олександра Смакули та Остапа Стасіва.

з лютого 2015 року вийшов на пенсію


Видані монографії, посібники:

 • Довгий Я.О. Лазерний практикум. Львів: ЛНУ, 2004. – 210 с.
 • Техніка безпеки при роботі з лазерами. Львів, 2003, зі співавт.
 • Довгий Я.О. Чарівне явище надпровідність. – Львів: Євросвіт, 2000. – 440 с.
 • Довгий Я.О., Кітик І.В. Електронна будова і оптика нелінійних кристалів. – Львів: Світ, 1996. – 176 с.
 • Довгий Я.О. Практикум “Оптические квантовые генераторы”. – Киев: Вища школа, 1977.

Основні наукові праці:

 1. Параметри діелектричної моделі нелінійних кристалів КТіОРО4 / Я.О.Довгий, І.Г. Маньковська // Фізичний збірник НТШ. – 2014. – Т. 9. – С. 216-226.
 2. Асимптотики функції Ейрі в оптичній спектроскопії кристалів / Я.О.Довгий // Фізичний збірник НТШ. – 2014. – Т. 9. – С. 208-215.
 3. Ефект тунелювання в спектроскопії кристалів / Я.О.Довгий // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2013. – Вип. 48. – С. 130-137.
 4. Розвиток фізичних досліджень у Львівському університеті // Світ фізики. – 2011. – №3. – С.3-10.
 5. Температурні зміни крайового поглинання кристалів парателуриту / Довгий Я.О., Капустяник В.Б., Маньковська І.Г., Рудик В.П., Сольський І.М. // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2011. – Вип. 46. – С.213-220.
 6. Синтез та використання багатошарових інтерференційних фільтрів для позарезонаторної селекції ліній генерації „білих” лазерів // Фізика і хімія тв. тіла. 2010. Т.11. №1.
 7. ДВ-революція в світлотехніці // Світ фізики. 2009. №1.
 8. Константа електрон-фононної взаємодії високотемпературного надпровідника HgBa2CuO4+y // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. 2009. Вип. 44.
 9. Екситони і гіротропія // Фіз. Збірника НТШ. 2008. Т. 7.
 10. Проблема дисперсії нелінійних сприйнятливостей кристалів // Укр. фіз. журн. 2009. Т. 54. № 1-2.
 11. Ізоструктурний фазовий перехід і явище автоінтеркаляції в шаруватих кристалах InxTl1-xJ //Фіз. збірник НТШ. 2008. Т. 7.
 12. Прогнозування від’ємної рефракції в α-ТеО2 (Доп. НАНУ. 2008. № 3).
 13. Про природу гіротропії парателуриту // Укр. фіз. журн. 2007. Т. 52. № 10.
 14. Фотоіндуковані та нелінійно-оптичні явища у високотемпературних надпровідниках (Огляд) // Укр. фіз. журн. 1996. Т. 41. № 5,6; зі співавт.
 15. Электронное строение и нелинейные восприимчивости ацентричных кристаллов сложного строения // Физика тв. тела. 1991. Т.33. №2; зі співавт.