Брезвін Руслан Степанович


кандидат фізико-математичних наук, доцент

Лабораторія кристалооптики

Тел.: (+380 32) 2394563


Коротка довідка
Народився 27.06.1970, м. Львів.
Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1993), кандидат фіз.-мат. наук (2001, оптика, лазерна фізика), доцент (2012).

Опублікував біля 70 наукових праць.

Читає курси
- Фізика реальних кристалів

Сфера наукових інтересів та наукові доробки
Синтез та дослідження температурно-спектрально-баричних залежностей показників заломлення та двопроменезаломлення кристалів, вивчення впливу механічних тисків на поведінку фазових переходів та ізотропної точки.


Монографія:

  • Електронна поляризовність фероїків : монографія / В. Стадник, М. Романюк, Р. Брезвін. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 306 с.

Основні наукові праці:

  1. Зонно-энергетическая структура кристаллов LiNH4SO4 / М.Я. Рудиш, В.И. Стадник, Р.С. Брезвин, П.А. Щепанский // Физика твердого тела, 2015, Т. 57, В. 1. – С. 50-55.
  2. Романюк М.О., Стадник В.Й., Курляк В.Ю., Андрієвський Б.В., Брезвін Р.С. Рефрактометрія одновісно затиснутих кристалів K2SO4 // Журнал фіз. дослід. – 2014. – Т.18, № 4. – С.4701-1 – 47-1-23.
  3. Piezo_Optic Properties of K2SO4 Crystals / V.Y. Stadnyk, O.Z. Kashuba, R.S. Brezvin, B.V. Andrievskii, V.M. Gaba // Crystallography Reports. – 2014. – Vol. 59, No. 1. – Р. 101–104.
  4. Об изотропных состояниях в кристалах LiNH4SO4 α-модификации / В. Стадник, Р. Брезвин, М. Рудиш, П. Щепанский, В. Габа, З. Когут // Оптика и спектроскопия – 2014. – Т.11., № 5. – С.73–76.
  5. Барические изменения изотропных точек в кристаллах сульфата калия // Оптика и спектроскопия. – 2013. Т. 115. № 4. С. 94-98.
  6. Stadnyk V.Yo. Piezooptic properties of incommensurately modulated K2ZnCl4 crystals / V.Yo. Stadnyk, Z.O. Коhut, R.S. Brezvin // Crys. Reports. – 2011. – V.56, № 1. – P.84-88.
  7. Пьезооптические свойства несоразмерно модулированных кристаллов K2ZnCl4 // Кристаллография. 2010. Т. 55, №6; с соавт.
  8. Рефрактометрия механически сжатых кристаллов (NH4)2SO4 // Оптика и спектроскопия. 2008. Т. 104, № 6; с соавт.
  9. Optical and electronic parametеrs of RbNH4SO4 crystals // Ferroelectrics. 1997. Vol. 192, № 1-4; with co-auth.