Апуневич Софія Володимирівна


кандидат фізико-математичних наук, асистент

Лабораторія оптики і спектроскопії твердого тіла

Тел.: (+380 32) 2394433


Коротка довідка
Народилася 06.03.1974, м. Львів
Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка (1996), кандидат фіз.-мат. наук (2003 – оптика, лазерна фізика).

Секретар фізичної секції НТШ.

Опублікувала близько 80 наукових праць.

Читає курси
- Квантова електроніка

Сфера наукових інтересів та наукові доробки
Дослідження шаруватих кристалів, оптичні спостереження штучних супутників Землі.


Монографія:

 • Апуневич С.В., Благодир Я., Вовчик Є.Б. Відділ практичної астрономії та фізики ближнього космосу. Історія астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка / За ред.Б.Новосядлого.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.-240с.-ст.145-160.

Методичні видання:

 • Проведення лазерної локації супутників на станції "Львів-1831". Методичний посібник /[уклад. Апуневич С.В. Благодир Я.Т. Білінський А.І.]-Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 50с.
 • Техніка безпеки при роботі з лазерами. Методичні вказівки для студентів фізичного факультету / МОНУ ЛНУ ім. Івана Франка [уклад. ДовгийЯ.О., Маньковська І.Г.,Тернавський В.В., Тернавська С.В.(Апуневич С.В.)] -Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 36с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спецкурсу “Фізика і технологія газових лазерів”. Для студентів фізичного факультет / МОНУ ЛНУ ім. Івана Франка;[уклад.Франів А.В.,Бондарчук Я.М.,Стефанський І.В., Савчин О.В., Тернавська С.В.(Апуневич С.В.)] , -Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – 29 с.

Основні наукові праці:

 1. Апуневич С.В. Особливості застосування діодних джерел світла /Фізичний збірник НТШ, т.9.- Львів, 2014.-С.169-179.
 2. Апуневич С.В., Апуневич С.Є., Мартинюк-Лотоцький К.П.Модернізація комплексу спектрального обчислювального універсального FOSS Lviv 2013 / Матеріали другої міжнародна науково-практична конференція, Львів, 18-21 квітня 2013 року.-Львів-с.7.
 3. Апуневич С.В. Сучасні підходи до до викладання фізики / Педагогіка і психологія професійної освіти, №5, Львів -2012.- ст.51-57.
 4. Лазерні спостереження у Львові (Спостереження штучних супутників Землі та космічного сміття. Львів, 2004; зі співавт.), ЛЛЛ станція “Львів-1831” // Фіз. зб. НТШ. 2011. Т. 8; зі співавт.
 5. Фононні спектри твердих розчинів заміщення InxTl1-xJ // Фіз. зб. НТШ. 2002. Т. 5; зі співавт.
 6. Явище автоінтеркаляції у шаруватих кристалах InxTl1-xJ // Укр. Фіз. Журн. 2002. № 2; зі співавт.
 7. Izostructural phase transition in InxTl1-xJ // Ukr. J. Phys. Opt. 2001. Vol.2, № 3; with co-auth.