Засновано 1872 року


Завідувач: доктор фіз.-мат. наук, професор Анатолій Степанович Волошиновський

Адреса: вул. Кирила і Мефодія, 8а Львів, 79005, Україна
Телефон: (+380 32) 239-4105
E-mail: (e)

Академічний рік: вересень — червень