II МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ФІЗИКА НЕВПОРЯДКОВАНИХ СИСТЕМ”
(ФНС-ІІ)
присвячена 70-річчю від дня народження  професора Ярослава Дутчака
Україна, Львів, 14-16 жовтня 2003 р.
Загальна інформація Наукові напрямки Матеріали конференції
Програмний комітет Організаційний комітет Для тих хто приїде...
Оргвнесок Алфавітний покажчик Публікація статтей
Розклад роботи Запрошені доповідачі Програма (PDF)
Англійська (English)

  Магнітна бозе-рідина
     Вакарчук І.О. (Львів, Україна)
  Структурні аспекти теорії плавлення та затвердіння металів
     Майборода В.П., Шпак А.П., Куницький Ю.А. (Київ, Україна)
  Зниження температури плавлення та переохолодження при кристалізації
     в шаруватих плівкових системах
     Гладких М.Т., Сухов В.М. (Харків, Україна)
  Нові підходи до аналізу локальної структури атомів в невпорядкованих системах
     Казіміров В.П., Роїк O.C., Сокольський В.Е. (Київ, Україна)
  Електронні явища переносу у рідких та аморфних металах
     Швець В.Т. (Одеса, Україна)
  Оствальдівське дозрівання наноструктур в сплавах та квантових гетеросистемах
     Венгренович Р.Д., Гудима Ю.В., Ярема С.В. (Чернівці, Україна)
  Особливості кристалізації бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавів на
     основі системи Fe-B
     Лисов В.І., Куницький Ю.А., Турков О.В., Цареградська Т.Л. (Київ, Україна)
  Асоціативна концепція в статистичній теорії рідкого стану
     Головко М.Ф. (Львів, Україна)
  Квазіхімія і термодинаміка атомних дефектів і фізико-хімічні процеси у тонких
     плівках халькогенідів свинцю
     Фреїк Д.М. (Івано-Франківськ, Україна)
  Структурні та електронно-дефектні процеси в некристалічних плівках на основі сполук
     А4В6 та їх модифікування
     Миколайчук О.Г., Дуцяк І.С., Романюк Р.Р. (Львів, Україна)
  Просторово промодульовані стани в неспівмірних фазах кристалів групи А2ВX4
     Половинко І.І., Свелеба С.А., Катеринчук І.М., Семотюк О.В. (Львів, Україна)
  Hierarhy of structural disordering in network glasses: on the methodological possibilities of the
     developed complex approach
     Shpotyuk O., Popescu M., Hoyer W. (Lviv, Ukraine; Bucharest, Romania; Chemnitz, Germany)
  Металеві розплави в сучасних техніці та технології
     Прохоренко В.Я., Паздрій І.П. (Львів, Україна)
  Механізми формування мікронеоднорідностей в металічних розплавах
     Мудрий С.І., Клим М.М., Штаблавий І.І. (Львів, Україна)
  Густина станів невпорядкованих  металів у  теорії розсіяння та варіаційному підході
     Якібчук П.М., Волков О.В., Вакарчук С.О. (Львів, Україна)
  Пєзофотонне збудження електронної системи напівпровідника
     Стахіра Й.М. (Львів, Україна)
  Effect of atomic thermal vibrations and lattice local static displacements on binary alloy
     thermodynamic properties
     Gurskii Z., Krawczyk J. (Lviv, Ukraine; Opole, Poland)
  Structure of chemically modified silicate glasses containing heavy metal atoms:  XAS and MD
     studies
     Rybicki J., Witkowska A. (Gdansk, Poland)
  Фазові переходи у локально ангармонічних системах з сильними  електронними
     кореляціями
     Стасюк І.В. (Львів, Україна)
  Базисний підхід в теорії металічних систем
     Ваврух М.В., Коваль С.П., Солов’ян В.Б., Якібчук П.М. (Львів, Україна)