II МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ФІЗИКА НЕВПОРЯДКОВАНИХ СИСТЕМ”
(ФНС-ІІ)
присвячена 70-річчю від дня народження  професора Ярослава Дутчака
Україна, Львів, 14-16 жовтня 2003 р.
Загальна інформація Наукові напрямки Матеріали конференції
Програмний комітет Організаційний комітет Для тих хто приїде...
Оргвнесок Алфавітний покажчик Публікація статтей
Розклад роботи Запрошені доповідачі Програма (PDF)
Англійська (English)

Дутчак Ярослав Йосипович
(14.10.1933 – 8.02.1988)

Ярослав Дутчак (народився 14.10.1933 в селі Гаї Столенські Бродівського району, Львівської області) – відомий фізик у галузі конденсованого стану речовини, кандидат фізико-математичних наук (“К вопросу о структуре и физических свойствах некоторых металлических жидкостей”, Минск, 1962), доцент (1963), доктор фізико-математичних наук (“Некоторые результаты исследований по физике жидких металлов и тонких пленок”, Баку, 1967). Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1956). У 1956-1962 – ассистент, 1962-1963 – доцент, 1963-1988 – завідувач кафедри рентгенометалофізики Львівського державного університету імені Івана Франка, ініціатором створення якої він був. Автор понад 400 друкованих праць, у тому числі 4 монографій, 10 підручників і посібників.

Ярослав Йосипович вніс вагомий вклад у розвиток наукових напрямків на кафедрі, зокрема, ним вперше була вивчена структура рідких металів та багатокомпонентних сплавів, досліджено їх фізичні властивості. Запропонував новий підхід при інтерпретації структури багатокомпонентних сплавів у рідкому стані, який враховує термодинамічні функції, міжатомну взаємодію та геометричні розміри атомів. Значний його внесок у розвиток методики дослідження структури рідких кристалів та фізики тонких плівок. За цикл робіт “Експериментальні і теоретичні дослідження з фізики рідких металів“ йому було присуджено Державну премію України з науки і техніки (1983).

Був ініціатором і приймав особисту участь у розвитку експериментальної бази і наукових досліджень на кафедрі. Так вперше на кафедрі були започатковані наукові напрямки з рентгенівської спектроскопії, дослідження структури і фізичних властивостей рідких металів, динаміки кристалічної гратки, електрофізичних властивостей, для глибшого аналізу структурних переходів на кафедрі були розроблені методики рентгенографії, електронної і растрової мікроскопії. Приділяв велику увагу організації наукових досліджень в Україні, був членом координаційних рад при АН УРСР і Мінвузу України з фізики рідкого стану, фізики твердого тіла, входив в організаційні комітети з проведення наукових конференцій, неодноразово очолював їх, протягом 10 років очолював Спеціалізовану раду з захисту докторських і кандидатських дисертацій, був відповідальним редактором журналу “Вісника Львівського університету, серія “Фізична”.