II МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ФІЗИКА НЕВПОРЯДКОВАНИХ СИСТЕМ”
(ФНС-ІІ)
присвячена 70-річчю від дня народження  професора Ярослава Дутчака
Україна, Львів, 14-16 жовтня 2003 р.
Загальна інформація Наукові напрямки Матеріали конференції
Програмний комітет Організаційний комітет Для тих хто приїде...
Оргвнесок Алфавітний покажчик Публікація статтей
Розклад роботи Запрошені доповідачі Програма (PDF)
Англійська (English)

Запрошені доповіді будуть рекомендовані до опублікування в Журналі фізичних досліджень. Статті об’ємом 4 стор. машинописного тексту повинні бути оформлені згідно вимог журналу:


Рукопис статті слід набрати у форматі LaTeX, відповідний файл разом із трьома твердими копіями надіслати на адресу:

Журнал фізичних досліджень
вул. Драгоманова, 12, Львів-5
79005, Україна

Подання статті для публікації в Журналі фізичних досліджень передбачає, що в ній міститься ориґінальний матеріял, який не був раніше опублікований. Рукопис статті (до 25 сторінок), використовуючи команди

\documentstyle[12pt]{article}
\textwidth 150mm
\textheight 240mm

треба оформити в такому порядку: заголовок, ім'я, прізвище та місце праці авторів, резюме (до 200 слів), до 6 ключових слів, номери PACS, текст статті, подяки, список цитованої літератури, підписи до таблиць та ілюстрацій, ілюстрації, анотація англійською мовою (заголовок, ім'я, прізвище та місце праці авторів, текст анотації обсягом 1 сторінка). Окремо просимо подати адресу, E-mail та номер телефону і факсу авторів. Якщо автори не обумовлюють інакше, ці дані можуть бути також опубліковані разом із адресою автора.

Мова. Статті друкують українською (з англійською анотацією) або англійською (з українською анотацією) мовами. Для осіб, що не володіють українською мовою, редакція забезпечить переклад анотації з англійської на українську.

Ілюстрації треба приготувати у формі, придатній для читання комп'ютером (у PCX, EPS, PS форматах). Якщо можливо, ширина ілюстрації не повинна перевищувати 7.5 см.

Поклики на літературу слід позначати номерами в квадратних дужках, перелік літератури наводити у порядку цитування за зразком:
[1] B. Г. Бар'яхтар, Укр. фіз. журн. 39, 142 (1994).
[2] В. Б. Кобилянський, Статистична фізика (Вища школа, Київ, 1972).


Решта доповідей планується опублікувати у збірнику матеріалів конференції у вигляді окремого тому Вісника Львівського національного університету. Статті об’ємом 3 стор. машинописного тексту повинні бути оформлені згідно вимог журналу: (visnyk.doc)