МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
З ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ
ЕВРИКА-2015

13-15 травня 2015 р., Львів, Україна.

Робота конференції згрупована у три основні напрямки, у рамках яких будуть виділені тематичні блоки:
 • Теоретична фізика
  • Квантова теорія, квантова інформатика
  • Фізика конденсованих систем
  • Астрофізика та астрономія
 • Прикладна та експериментальна фізика
  • Матеріалознавство
  • Оптика та спектроскопія
  • Фізика твердого тіла
  • Нанотехнології
 • Електроніка та інформаційні технології
  • Радіоелектроніка
  • Комп’ютерне моделювання
  • Програмне забезпечення