МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
З ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ
ЕВРИКА-2015

13-15 травня 2015 р., Львів, Україна.

Конференція має на меті обмін досвідом та досягненнями між молодими науковцями, що працюють у галузі теоретичної, прикладної, експериментальної фізики, електроніки та інформаційних технологій.

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці (віком до 35 років) вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України та інших держав.

Подані учасниками матеpiали повиннi мiстити оригінальні результати, що відповідають напрямкам роботи конференції.

Oфiцiйнi мови конфеpенцiї – укpаїнська та англiйська.

Тези доповідей будуть надруковані до початку роботи конференції.

Учасники конференції запрошуються до подання статей (за матеріалами своїх доповідей), котрі будуть рекомендовані до публікації у “Віснику Львівського університету. Серія фізична”, “Журналі фізичних досліджень” та Збірнику наукових праць “Електроніка та інформаційні технології”. Кількість статей, поданих кожним учасником, не повинна перевищувати кількості його доповідей.

Організаційний комітет конференції

Якібчук П.М. – професор, декан фізичного факультету (голова).
Королишин А.В. – доцент, заступник декана фізичного факультету (заступник голови).
Стахіра Р.Й. – асистент, заступник декана факультету електроніки (заступник голови).
Чорнодольський Я.М. – доцент кафедри загальної фізики (заступник голови).
Штаблавий І.І. – доцент кафедри фізики металів (секретар).
Фтомин Н.Є. – асистент кафедри загальної фізики.
Партика М.В. – завідувач лабораторією кафедри фізики твердого тіла.
Соколюк І.В. – аспірант 2 року навчання кафедри загальної фізики.
Галяткін О.О. – аспірант 2 року навчання кафедри загальної фізики.
Кашуба А.І. – аспірант 1 року навчання кафедри експериментальної фізики.
Кантор Т.Ю. – магістрант фізичного факультету.
Савчук М.А. – магістрант фізичного факультету.
Рудиш М.Я. – магістрант фізичного факультету.
Щепанський П.А. – магістрант фізичного факультету.
Стахура В.Б. – магістрант фізичного факультету.
Грицак А.М. – магістрант фізичного факультету.

Програмний комітет конференції

Стадник В.Й. – професор кафедри фізики твердого тіла (голова).
Бовгира О.В. – доцент кафедри фізики твердого тіла (секретар).
Половинко І.І. – професор, декан факультету електроніки.
Волошиновський А.С. – професор, завідувач кафедри експериментальної фізики.
Ваврух М.В. – професор, завідувач кафедри астрофізики.
Капустяник В.Б. – професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла.
Шопа Я.І. – професор, завідувач кафедри загальної фізики.
Болеста І.М. – професор, завідувач кафедри радіофізики.
Павлик Б.В. – професор, завідувач кафедри електроніки.
Франів А.В. – професор кафедри експериментальної фізики.
Кушнір О.С. – професор кафедри нелінійної оптики.
Мудрий С.І. – професор кафедри фізики металів.
Ткачук В.М. – професор кафедри теоретичної фізики.
Щерба І.Д. – професор кафедри фізики металів.
Склярчук В.М. – доктор фіз.-мат. наук, головн. наук. співробітник.