МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
З ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ
ЕВРИКА-2013

15-17 травня 2013 р., Львів, Україна.

Вимоги до подаваного матеріалу:
  • * Назва тез повинна бути центрована, великими буквами, шрифт - 16 pt, жирний. центрована. Далі прізвища авторів (шрифт 14 pt, жирний), за ними - назва установи та повна адреса. Використовуйте відступ (порожня стрічка) між назвою та прізвищами (16 pt), а також між назвою установи та текстом (12 pt). Прізвище автора, який представлятиме доповідь, має бути підкреслене.
  • * Текст тез повинен займати одну сторінку формату А4. Шрифт Times New Roman 12 pt, віддалі між стрічками - одинарні, вирівнювання тексту - по ширині сторінки, без нумерації сторінок, усі поля - 2,5 см. Абзацний відступ становить 1,25 см.
  • * Рівняння набирати з використанням редактора Microsoft Equation та розміщувати по центру стрічки. Використовуйте відступ (порожня стрічка) до рівняння і після. Рівняння нумеруйте послідовно. Номер рівняння має бути в круглих дужках біля правого поля сторінки. Знаки пунктуації проставляються після рівняння до номера рівняння.
  • * Нумерація посилань на літературу має бути в квадратних дужках. Посилання на літературні джерела відокремлюють від тексту однією порожньою стрічкою.

Зразок оформлення тексту тез (Zrazok.doc):

НАЗВА ДОПОВІДІ (шрифт 16 pt, жирний, великі літери, центрований)
Відступ, 16 pt
Ім'я Прізвище (шрифт 14 pt, жирний)
Назва установи, адреса, е-mail (шрифт 14 pt, звичайний)
Відступ, 12 pt

Текст тез (шрифт 12 pt, звичайний)……  
  c2 = a2 + b2. (1)
 
Продовження тексту тез … …
Відступ, 12 pt

[1] Я.О. Довгий, І.В. Кітик, Електронна будова і оптика нелінійних кристалів, Світ, Львів (1996), с. 176.
[2] В.Г. Бар'яхтар, УФЖ, 39, 142 (1994).
[3] A. Fukuda, Phys. Rev. B, 1, 4161 (1970).
[4] A.N. Stirling and D. Watson, in: Progress in Low Temperature Physics, ed. by D.F. Brewer, North Holland, Amsterdam (1986), Vol. 10, p. 683.
[5] К.Д. Громов, М.Э. Ландсберг, В сб. Тез. докл. Х Всесоюзной конференции по физике низких температур (Ташкент, 1986), Наука, Москва (1987), с. 434.