Правила для авторів

Редакція "Вісника Львівського університету. Серія фізична" приймає до друку оригінальні, не опубліковані раніше матеріали з актуальних проблем теоретичної фізики, матеріалознавства, фізики металів, напівпровідників та діелектриків, фізики конденсованих систем, нанофізики, фізики пучків заряджених частинок, астрономії та астрофізики.
Статті друкують українською (з додатковою анотацією англійською та російською) або англійською (з додатковою анотацією українською та російською) мовами.
Прийняті статті подають на рецензію двом незалежним рецензентам, яких обирає редакційна колегія. Рішення про можливість публікації статті редколегія приймає з урахуванням побажань рецензентів. В окремих випадках авторам пропонують модифікувати статтю чи відповісти на зауваження.

У редакцію потрібно подавати:

  • дві тверді копії з підписами авторів на другому примірнику;
  • електронний варіант статті у форматі LaTeX на цифровому носії або надіслати електронною поштою за адресою visnyk.lnu@gmail.com;
  • контактні дані про відповідального автора (авторів): електронна пошта, телефон, поштова адреса.
З прикладом оформлення статті ви можете ознайомитись за зразком: Zrazok_ua.tex (необхідний для компіляції стильовий файл visnyk.sty).
Перевірте, щоб графічні файли рисунків були у векторному форматі (.eps), а якщо рисунки в растровому форматі (.jpg, .tiff, .bmp тощо), то вони мають бути з розділенням не гірше 300 dpi.