Про журнал

У "Віснику Львівського університету. Серія фізична" опубліковані статті з актуальних проблем теоретичної фізики, матеріалознавства, фізики металів, напівпровідників та діелектриків, фізики конденсованих систем, нанофізики, фізики пучків заряджених частинок, астрономії та астрофізики. Для наукових працівників, аспірантів і студентів старших курсів.

Склад редколегії

 • Головний редактор - П.М.Якібчук, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • Заступник головного редактора за напрямком "Теоретична фізика та астрофізика" - М.В.Ваврух, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • Заступник головного редактора за напрямком "Експериментальна фізика" - А.С.Волошиновський, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • Відповідальний секретар - С.І.Мудрий, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Члени редколегії

 • В.М.Ткачук, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • В.Б.Капустяник, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • П.П.Костробій, д-р фіз.-мат. наук, проф.
  (Національний університет "Львівська політехніка")
 • О.Г.Миколайчук, канд. фіз.-мат. наук, проф.
 • Б.С.Новосядлий, д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співр.
 • М.О.Романюк, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • В.Й.Стадник, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • М.В.Токарчук, д-р фіз.-мат. наук, проф.
  (Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів)
 • А.В.Франів, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • Я.І.Шопа, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • І.Д.Щерба, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • І.М.Болеста, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • В.М.Склярчук, д-р фіз.-мат. наук, доц.
 • О.Л.Петрук, д-р фіз.-мат. наук, пров. наук. співр. (Інститут прикладних проблем механіки і математики)
 • Б.Я.Мелех, канд. фіз.-мат. наук, доц.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14611-3582 Р від 28.10.2008 р. ISSN 1024-588X (Друкована версія)
ISSN 2078-7669 (Online версія)