Випуск 46

Зміст випуску

Вакарчук І., Григорчак О.
Статистична сума багатобозонної системи з урахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій
Повна електронна версія статті

Ільєнко К., Яценко Т.
Обчислення квазістатичних поверхневих густин заряду та струму, наведених помірковано релятивістським електричним зарядом, що довільно рухається в циліндричній камері дрейфу
Повна електронна версія статті

Kondratyev E., Gerasymenko A., Merkotan K., Rusov V.
Behavior of nonlinear reactive system under external harmonic perturbation nearby a critical state
Повна електронна версія статті

Князь І., Сайко І.
Синхронізація у системі нелінійних осциляторів зі зворотним зв'язком
Повна електронна версія статті

Романюк М.
Рефракційні дослідження фероїків у Львівському університеті
Повна електронна версія статті

Благодир Я., Ковальчук М., Гірняк М., Лаба І., Стоділка М.
Дослідження сонячної корони під час затемнення 1990 року
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Стоділка М., Гірняк М., Кошовий В., Івантишин О., Лозинський А.
Довгохвильові сонячні радіосплески як індикатори активних процесів на Сонці
Повна електронна версія статті

Стоділка М., Лаушник І., Ковальчук М., Гірняк М.
Утворення ліній поглинання в атмосфері Сонця за наявності дрібномасштабних магнітних полів
Повна електронна версія статті

Стоділка М., Лаушник І., Ковальчук М., Гірняк М.
Емпірична модель короткотермінового стійкого прогнозу геомагнітних збурень
Повна електронна версія статті

Швець У.
Взаємозв'язок оптичних параметрів і електронної структури аморфних сплавів
Повна електронна версія статті

Борух І.
Поверхневий натяг і густина розплавів CuxSn1-x (x = 0,03, 0,06, 0,10, 0,14, 0,20)
Повна електронна версія статті

Константинов В., Ревякін В., Саган В.
Теплопровідність твердого ізобутану
Повна електронна версія статті

Кушніренко Н., Гохман О.
Теоретичне дослідження текстури під час пластичної деформації, зумовленої кристалографічним ковзанням
Повна електронна версія статті

Беркутов І., Андрієвський В., Мірзоєв І., Комнік Ю.
Визначення ефективної маси в асиметрично допованій дірковій Si0,05Ge0,95 гетероструктурі
Повна електронна версія статті

Chizhov M., Eingorn M.
The matrix of nanoscale emitters: the cross effects and the tunneling current
Повна електронна версія статті

Орлова Д., Рогачова О.
Залежність коефіцієнта Зеєбека тонких плівок твердого розчину B91Sb9 від товщини
Повна електронна версія статті

Сендецький О., Мазур Ю.
Вплив легуючих елементів на магнітні та електрофізичні характеристики швидкозагартованих стрічок на основі Fe82Si6B12
Повна електронна версія статті

Цисар М.
Дослідження скла системи Ag2O-B2O3 за методом сканувальної тунельної мікроскопії з напівпровідниковим алмазним вістрям
Повна електронна версія статті

Монастирський Л., Яремик Р., Оленич І., Парандій П.
Багатоелементні сенсорні системи на основі поруватого кремнію
Повна електронна версія статті

Ярова І., Журенко В., Желтопятова Н., Калантар'ян О., Кононенко С., Муратов В., Филиппенко В.
Спектри люмінесценції кварцу під дією швидких легких іонів
Повна електронна версія статті

Новосад І.
Вплив домішки європію на спектральні характеристики кристалів CdI2:MnCl2
Повна електронна версія статті

Довгий Я., Капустяник В., Маньковська І., Рудик В., Сольський І.
Температурні зміни крайового поглинання кристалів парателуриту
Повна електронна версія статті

Шопа Я., Фтомин Н.
Вимірювання оптичної активності кристалів за наявності дихроїзму та ефектів багатократного відбивання світла
Повна електронна версія статті

Свірідова С., Бекшаєв О.
Моделювання перетворень вихрових пучків світла в комп’ютерно-синтезованих голограмах із вбудованою фазовою сингулярністю
Повна електронна версія статті

Болеста І., Бородчук А., Кушнір О., Сиворотка І.
Структура та оптичні спектри ультратонких плівок срібла
Повна електронна версія статті

Єрьоміна К., Кирєєв В., Пабат А.
Інноваційна технологія об'ємної аморфізації металевих сплавів
Повна електронна версія статті

Монарха В., Шабло А., Тимофєєв В.
Особливості динаміки захоплених магнітних вихорів у надпровідних зразках YBCO
Повна електронна версія статті

Пабат А., Кирєєв В., Мухіна Д.
Інноваційні нанотехнології національного автомобілебудування
Повна електронна версія статті