Випуск 45

Зміст випуску

Бовгира О., Охримчук М., Франів А.
Зонно-енергетичний спектр кристала InCl у різних структурних типах
Повна електронна версія статті

Болтовець П., Бойко В., Снопок Б.
Аналіз кінетики вірус-специфічних взаємодій методом ППР
Повна електронна версія статті

Павлишенко Б.
Квантовий алгоритм розпізнавання образів на растрових зображеннях
Повна електронна версія статті

Болеста І., Вельгош С., Гамерник Р., Карбовник І., Колич І., Мартинів С.
Спектри поглинання CdBr2–Ag
Повна електронна версія статті

Коворотний О., Гончаренко Ю.
Моделювання впливу аерозольних шарів на тропосферу під час сонячно-протонних подій
Повна електронна версія статті

Стебленко Л., Кордубан О., Коплак О., Демченко П.
Магнітостимульовані процеси окиснення n-Si
Повна електронна версія статті

Белюх В., Пашковський М.
Комбінована еліпсометрична методика оптичної характеризації кристалів. Частина 1
Повна електронна версія статті

Чунихин Л., Карабанов А., Беляшов А., Дроздов Д., Герман О.
Классификационные признаки для картирования радонового риска на территории Гомельской и Могилёвской областей Республики Беларусь
Повна електронна версія статті

Ляшенко О., Піскун О., Христенко Ю., Передрій В., Солдаткіна І.
Трансформація 137Cs та 90Sr у системі ґрунт–рослина на дерново-підзолистому ґрунті під впливом добрив та меліорантів
Повна електронна версія статті

Буздалкин К., Жученко Ю., Чунихин Л.
Автоматизированный мобильный комплекс контроля радиационной обстановки
Повна електронна версія статті

Беляєв В., Волкова О.
Роль швидких компонент виведення у динаміці формування вмісту радіонукліда в гідробіонтах
Повна електронна версія статті

Бордун І., Пташник В., Черновол Н.
Дослідження зміни спектрів пропускання електрохімічно активованої води у процесі релаксації
Повна електронна версія статті

Коваленко О., Морозов О., Чорна В.
Дослідження спектрів фотолюмінесценції плазми крові та сечі людини з метою діагностики онкологічних захворювань нирок
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Стоділка М., Гірняк М., Кошовий В., Івантишин О., Лозинський А.
Особливості структури сонячного корпускулярного випромінювання поблизу Землі
Повна електронна версія статті

Купльовський Б.
Моделювання хвильового поля для складних сейсмічних розрізів
Повна електронна версія статті

Брич Т.
Математичне моделювання впливу процесу поглиблення нафтогазової свердловини на напружено-деформований стан гірського масиву
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Стоділка М., Гірняк М., Лаба І., Баран О.
Вивчення зв’язків між активністю 23-го сонячного циклу та геомагнітними збуреннями
Повна електронна версія статті

Шпотюк Я., Балицька В.
Динаміка радіаційно-індукованих ефектів у склоподібних напівпровідниках квазібінарного розрізу As2S3-Sb2S3
Повна електронна версія статті

Османов М., Золотарюк Я.
Направлений рух доменних стінок у феромагнетиках під впливом змінних магнітних полів
Повна електронна версія статті

Ольховська С., Водоріз О., Щуркова Н., Рогачова О.
Гальваномагнітні властивості кристалів і тонких плівок телуриду свинцю, легованого натрієм
Повна електронна версія статті

Ємець О., Шугарова В., Птащенко О., Птащенко Ф.
P–n - переходи на основі Si та AlGaAs як газові сенсори
Повна електронна версія статті

Богдан О., Птащенко О., Птащенко Ф., Маслєєва Н.
Сульфідна активація p–n - переходів на основі GaAs як газових сенсорів
Повна електронна версія статті

Яновський О., Томілін С.
Нанокаталізатори на основі паладію (Pd) та ніобію(Nb): технологія виготовлення та властивості
Повна електронна версія статті

Алієв Е., Яновський О.
Шляхи збільшення ККД сонячних елементів на основі мультикристалічного кремнію
Повна електронна версія статті

Алтоіз Б., Кіріян С., Шатагіна О.
Реологічна модель течії структурованих ЕРК-шарів “постійної в’язкості”
Повна електронна версія статті

Бритавський Є., Каракіс Ю.
Особливості спектрального розподілу фотоструму в умовах реверсного збудження
Повна електронна версія статті

Слюсар В., Жданов В.
Статистика кривих блиску віддаленого мікролінзованого джерела при різних моделях його структури
Повна електронна версія статті

Іовчев С., Стоянов П., Волчок Н.
Інтегральні характеристики гексагональних текстур
Повна електронна версія статті

Усов В., Тітєнков А.
Анізотропія втоми і текстура магнієвого сплаву AZ31
Повна електронна версія статті

Шкатуляк Н., Ткачук О.
Вплив текстури на руйнування труби зі сталі 20
Повна електронна версія статті

Брюханов А., Праведная Н.
Анізотропія механічних властивостей супердуралюміну 1160
Повна електронна версія статті

Єлізаров О., Журав В.
Використання хемографічного ефекту для дослідження електродних процесів на поверхні кремнію
Повна електронна версія статті

Брехаря Г., Козіна Н., Бондар Н.
Дослідження впливу низьких температур на процес подрібнення залізних руд
Повна електронна версія статті

Пабат А., Мухіна Д.
Інноваційна технологія електролізу води
Повна електронна версія статті

Ляшков О., Антонов К., Антонова К., Тонкошкур О.
Електрофізичні властивості композитів полімер–варисторна кераміка
Повна електронна версія статті

Коноплянко Д.
Синтез та дослідження електричних характеристик інтеркальованих калію нітратом ‹KNO3› моноселенідів індію та галію
Повна електронна версія статті

Дуплавий В.
Анізотропія електричних властивостей шаруватих монокристалів InSe
Повна електронна версія статті

Лисенко О., Якунін О., Сілка Л., Калініна Т.
Структура та властивості сплавів алюмінію з перехідними металами отриманих ексрузією швидко загартованих фольг
Повна електронна версія статті

Цисар М.
Дослідження особливостей поверхні монокристалів молібдену різної орієнтації методом сканівної тунельної мікоскопії з напівпровідниковим алмазним вістрям
Повна електронна версія статті

Кісс Г., Зубрицький С.
Поглинання та раманівське розсіяння світла нанорозмірних структур
Повна електронна версія статті

Стоянов П., Совкова Т.
Вплив деформації згину на текстурні характеристики магнієвого сплаву AZ31
Повна електронна версія статті