Курляк Василь Юрійович


кандидат фізико-математичних наук, доцент

Лабораторія атомної фізики та прикладної спектроскопії

Тел.: (+380 32) 2394499


Коротка довідка
Народився 07.12.1956, м. Львів.
Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1983), кандидат фіз.-мат. наук (1990, фізика твердого тіла), доцент (2003).

Проректор з адміністративно-господарської роботи.

Опублікував понад 60 наукових праць.

Читає курси
- Техніка і методи спектрального аналізу

Сфера наукових інтересів та наукові доробки
Синтез та дослідження оптико-електронних параметрів (показники заломлення, двозаломлення, спектри поглинання і пропускання) сегнетоелектричних кристалів в УФ ділянці спектра, вивчення поведінки фазових переходів під впливом одновісних механічних тисків, дослідження інверсії знака двозаломлення. дослідження процесів міграції та релаксації елементарних електронних збуджень у широкозонних іонних кристалах.


Видані монографії, посібники:

 • Франів А.В., Стадник В.Й., Курляк В.Ю. Фізика низьких температур. Навчальний посібник. Львів: вид-во ЛНУ ім. І. Франка (у вид-ві). 2015. – 336 с.
 • О.Я.Тузяк, В.Ю.Курляк В.Ю. Основи електронної та зондової спектроскопії. – Львів, 2012. – 296 с.
 • Практикум з курсу «Атомна фізика» //В.Ю.Курляк, Л.Т.Карплюк, М.Р.Тузяк. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 112 с.

Основні наукові праці:

 1. Кurlyak V. Yu., Stadnyk V.Yo., Stachura V.B. Temperature-pressure phase diagram of Rb2ZnCl4 crystals // Journal in Applied Spectroscopy. – 2015, V. 82, № 2. – P. 228–233.
 2. Stadnyk V.Yo., Brezvin R. S., Rudysh М.Ya., Shchеpаnskii P.А., Кurlyak V.Yu. Piezooptic properties of LiNH4SO4 crystals // Crystallography Reports. – 2015, V. 60, № 3. – P. 388–392.
 3. Кurlyak V.Yu., Stadnyk V.Yo., Bovgyra O.V., Stakhura V.B. Piezooptic properties of incommensurately modulated Rb2ZnCl4 crystals // Optics and Spectroscopy. – 2015, V. 118, № 4. – С. 547–551.
 4. Романюк М.О., Стадник В.Й., Курляк В.Ю., Андрієвський Б.В., Брезвін Р.С. Рефрактометрія одновісно затиснутих кристалів K2SO4 // Журнал фіз. дослід. – 2014. – Т.18, № 4. – С.4701-1 – 47-1-23.
 5. Курляк В.Ю., Бовгира О.В., Стадник В.И. Зонная структура и двупреломляющие свойства кристаллов RbKSO4 // Журнал прикладной спектроскопи. – 2015. – Т.18, № 4. – С. 485-491.
 6. Kurlyak V.Yu., Stadnyk V.Yo., Andriyevsky B.V., Romanyuk M.O., Kohut Z.O., Gaba V.M. Optical properties of D-serine doped TGS crystals for pyroelectric sensors // Materials Science-Poland. – 2015.
 7. Kurlyak V. Y., Stadnyk V. Y., Stakhura V. B., Fedorchuk A. O., Kityk I. V., Piasecki M. Submission Confirmation for Pressure triggering of the isotropic state in the Rb2ZnCl4 single crystal // Physica Status Solidi B: Basic Solid State Physics. – 2015.
 8. Курляк В., Бовгира О., Стадник В., Матвіїшин І., Стахура В., Карплюк Л. Зоннa структура кристалiв Rb2ZnCl4 у параелектичній фазі // Електроніка та інформаційні технології. – 2015. – № 5.
 9. The influence of uniaxial pressure on birefringence of (NH4)2SO4 crystal // Ukr. J. Phys. 2009. V. 54. N 6; with co-auth.
 10. Спектры отражения и оптические постоянные монокристаллов сульфата калия в области 4 – 22 эВ // Оптика и спектроскопия. 1989. Т. 66. № 66; с соавт.).
 11. Поляризационно-оптические свойства кристаллов K2SO4 в области собственного поглощения // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1989. Т. 53. № 7; с соавт.