Матаріали конференції планується видавати у 2 журналах

 
Журнал фізичних досліджень
- для усних доповідей
Вимоги
Вісник Львівського університету. Серія фізична
- для стендових доповідей
Вимоги

 
 Електронний варіант статті, оформлений згідно вимог відповідного журналу, необхідно надіслати до 15 листопадп 2013р. на адресу оргкомітету.