International Conference of Students and Young Researchers in
Theoretical and Experimental Physics “HEUREKA-2020”


October 6-7, 2020. Lviv, Ukraine | Online

ORGANIZING AND PROGRAMME COMMITTEES
Advisory Committee:

Stadnyk V. – Prof., Lviv, Ukraine (Chairman)
Bovgyra O. – Dr., Lviv, Ukraine (Secretary)
Voloshinovskii A. – Prof., Lviv, Ukraine
Bolesta I. – Prof., Lviv, Ukraine
Mudry S. – Prof., Lviv, Ukraine
Pavlyk B. – Prof., Lviv, Ukraine
Tkachuk V. – Prof., Lviv, Ukraine
Kapustianyk V. – Prof., Lviv, Ukraine
Kushnir O. – Prof., Lviv, Ukraine
Franiv A. – Prof., Lviv, Ukraine
Sklyarchuk V. – Prof., Lviv, Ukraine
Monastyrskyi L. – Prof., Lviv, Ukraine
Bordun O. – Prof., Lviv, Ukraine
Shuvar R. – Dr., Lviv, Ukraine
Melekh B. – Prof., Lviv, Ukraine
Rovenchak A. – Prof., Lviv, Ukraine
Vistovskyy V. – Prof., Lviv, Ukraine
Krelowski J. – Prof., Torun, Poland
Andriyevskyy B. – Prof., Koszalin, Poland
Leonski W. – Prof., Zielona Gora, Poland
Rybicki J. – Prof., Gdansk, Poland
Lapinski M. – Dr., Gdansk, Poland
Piasecki M. – Dr., Częstochowa, Poland
Chorniy Y. – Dr., Vilnius, Lithuania
Gloskovskii A. – Dr., Hamburg, Germany
Stryhanyuk H. – Dr., Leipzig, Germany
Pavlyukh Y. – Dr., Halle, Germany
Yavorskyi T. – Dr., Coventry, United Kingdom

Organizing Committee:

Yakibchuk P. – Prof., Lviv, Ukraine (Chairman)
Furgala Yu. – Dr., Lviv, Ukraine (Co-Chairman)
Chornodolskyy Ya. – Dr., Lviv, Ukraine (Vice-Chairman)
Shtablavyi I. – Dr., Lviv, Ukraine (Secretary)
Luchechko A. – Dr., Lviv, Ukraine
Velhosh S. – Dr., Lviv, Ukraine
Ftomyn N. – Dr., Lviv, Ukraine
Zhyshkovych A. – Dr., Lviv, Ukraine
Malyi T. – Dr., Lviv, Ukraine
Rudysh M. – Dr., Lviv, Ukraine
Shchepanskyi P. – research fellow, Lviv, Ukraine
Karnaushenko V. – PhD Student, Lviv, Ukraine
Matviiv R. – PhD Student, Lviv, Ukraine
Dendebera M. – PhD Student, Lviv, Ukraine
Kildiyarov R. – PhD Student, Lviv, Ukraine
Prunitsa V. – PhD Student, Lviv, Ukraine