МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
З ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ
ЕВРИКА-2017

16-18 травня 2017 р., Львів, Україна.

Робота конференції згрупована у три основні напрямки (теоретична фізика, прикладна та експериментальна фізика, електроніка та інформаційні технології), у рамках яких будуть виділені тематичні блоки:
  • Квантова теорія, квантова інформатика
  • Фізика конденсованих систем
  • Астрофізика та астрономія
  • Матеріалознавство
  • Оптика та спектроскопія
  • Фізика твердого тіла
  • Нанотехнології
  • Комп’ютерне моделювання
  • Програмне забезпечення